Obchodné podmienky

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Einkäufe im E-Shop https://www.patroon.store/ zu tätigen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. 102/2014 zz o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: PATROON sro, Výčapy Opatovce 857/juh, 95144 Výčapy Opatovce,

IČO: 53811437, DIČ: 2121518476, Tel. 0911 552 812, E-Mail: samuel@patroon.store

Wenn Sie einen Spotrebiter erhalten möchten, müssen Sie dies tun, bevor Sie einen Spotrebiter erhalten, der nicht in der Lage ist, Ihren Aufenthalt in der Region oder in der Region zu verbessern. Nákup uskutočnený podnikateľským subject to riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, prievozská 32, po box 5,820 07 bratislava 27.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa

Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy

dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Wenn Sie ein Produkt in Ihrem E-Shop kaufen möchten, müssen Sie es sofort kaufen. Predávajúci nie je

platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v

Nachdem Sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben, können Sie sich die Zeit bis zum nächsten Tag ansehen

objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Možnosti dopravy – postovné

Predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

Slovenská pošta (1. trydou, doporučene): 5€.

Doručenie do ostatných krajín EU:

Slowenische Post: 20 €.

Doručenie do ostatných krajín mimo EU:

Slowenische Post: 50 €.

Platba za tovar

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Punkte nicht berücksichtigt werden können:

Platba Bankovým Prevodom

Platba pri prevzatí – dobierka

Paypal

Dodanie Tovaru

Dodacia lehota je uvedená pri produkte.

Dodacia lehota pro produktoch vyrobené na zákazku sa určuje individuálne.

Wenn Sie einen Platby-Vorgang haben, müssen Sie die Platby-Buchung auf Ihrem Computer durchführen

predávajúceho.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Einkäufe zu tätigen, sollten Sie sich nicht um eine Urkunde kümmern

osoba (synimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

1. Sie haben die Aufgabe, die gewünschte Leistung zu erzielen

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,

3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Bevor Sie sich für eine Weile entscheiden, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie brauchen.

Záručná doba na tovar je 2 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná

Doba na zhotovenie veci na zákazku je 2 mesiacov. Ich weiß nicht, was ich tun muss, und das ist alles

Es ist nicht erforderlich, dass die gewünschte Leistung erreicht wird

tejto lehoty.

Záručný list sa vystavuje na žiadosťť kupujúceho. na uplatnnie reklamácie postačuje doklad o

kúpe.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun müssen, was Sie brauchen, ist dies nicht der Fall

Riadne Odstránená. Bevor Sie sich die Zeit nehmen, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen.

Wenn Sie nicht wissen, wie lange es dauern wird, bis Sie es geschafft haben. Als ich dachte, Chyby, ktoré sa

vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do

uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre da materiál alebo puužitie sa nepovažuje za vadu

(Napríklad opotrebovanie tovaru nosením, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku).

Stellen Sie sicher, dass Sie sich an Ihrer Adresse befinden. Ak je však v

Sie erhalten eine Liste mit vertrauenswürdigen Dienstleistungen, die Sie in Ihrer Unterkunft erhalten

kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je

30 Tage vor der Abreise auf dem Dach liegen.

Wenn Sie sich für ein neues Jahr entschieden haben, müssen Sie sich auf ein neues Jahr vorbereiten.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného

Výrobku, Výmenou Výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z

ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Bei einer erneuten Reklamation wurde die Reklamation seines Kollegen von Alebo v

zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku

alebo služby, najneskôr do 30 dní odo do dňa uplatnia reklamácie. Po určení spôsobu

vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo

dňa uplatnia reklamácie. Es ist nicht möglich, den Kaufpreis zu senken

Zum Glück müssen Sie sich nicht mehr auf das neue Menü verlassen.

Der Preis ist hoch – der Preis ist hoch, da er nicht mehr benötigt wird

Das bedeutet, dass Sie vor mehr als 14 Tagen vor Ablauf der Woche eine Gebühr erhalten haben

tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Einkäufe zu tätigen, sollten Sie sich nicht um eine Urkunde kümmern

osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

1. Sie haben die Aufgabe, die gewünschte Leistung zu erzielen

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,

3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

dodaného tovaru.

Bevor Sie sich für eine Weile entscheiden, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie sie kaufen

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Wenn Sie keine andere Wahl haben, müssen Sie Folgendes tun:

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass Sie sich vor Ihrem Aufenthaltsort keine Sorgen machen.

Bevor Sie sich für eine Weile entscheiden, müssen Sie wissen, dass Sie nicht in der Lage sind, Ihr Geld zu verdienen

Zdravia alebo z hygienic dôvodov a ktorého ochranný obal bol po po dodaní porušený.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Gebühr zu zahlen, müssen Sie sich auf die Dauer Ihrer Schwangerschaft verlassen

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an samuel@patroon.store.

Bevor Sie sich die Zeit nehmen, müssen Sie sich die Zeit oder die Zeit sparen, in der Sie sich befinden

zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Es dauerte bis zu 14 Tage, bis der Tag endete

Bevor Sie sich die Zeit nehmen, müssen Sie wissen, dass Sie keinen Preis mehr bekommen oder nicht,

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a postovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci

Viele Menschen sind sich nicht sicher, ob sie sich für eine bestimmte Zeit entscheiden können. Kupujúci sa môže s

predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Es ist nicht möglich, dass Sie sich mit der Zeit zufrieden geben, wenn Sie sich für eine Weile entscheiden

Sie sind nicht in der Lage, eine vertrauenswürdige Person zu sein, und es ist auch möglich, dass Sie eine vertrauenswürdige Person haben

predávajúcim. Mehr Informationen über die Gesundheit, die Gesundheit und die Gesundheit

Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie sich auf eine neue Geschäftsbeziehung verlassen.

Aufgrund der Tatsache, dass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass Sie sich nicht um etwas kümmern müssen, ist das nicht der Fall

Ich habe eine lange Zeit vor der Abreise gesessen,

ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním

poverenej osoby.

Das bedeutet, dass ich vor 14 Tagen eine Woche lang keine Zeit mehr habe, bis ich die Zeit habe

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Die Zeit, in der Sie sich auf den Weg machen müssen, ist der Grund, warum Sie nicht wissen, was passiert ist

posledný deň lehoty.

Bevor Sie sich die Zeit nehmen, die Zeit zu verlieren, müssen Sie sich die Mühe machen, etwas zu tun

Sie haben die Möglichkeit, sich in die Zukunft zu verlieben, und sind sich nicht sicher, ob Sie sich dafür entschieden haben

Es ist nicht möglich, dass die Person, die Sie bezahlt haben, einen Beitrag leistet.

Wenn Sie eine Person haben, die Sie nicht kennengelernt haben, müssen Sie sie in die Tat umsetzen

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností

eine Funkènosti tovaru.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Gerät nicht funktioniert, können Sie es nicht tun

používať, ak odstupuje od zmluvy. Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, können Sie sich keine Sorgen machen

odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a control ho s náležitou starostlivosťou.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu

(Schreiben Sie eine E-Mail an samuel@patroon.store), da ich noch nie zuvor mit Ihnen gesprochen habe

Bevor Sie Ihre Familie verlassen, müssen Sie sich für eine Weile entscheiden

spotrebiteľské práva. Es ist nicht möglich, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen

Nach 30 Tagen vor Ablauf der 30. Woche meines Vaterlandes ist es nicht möglich, sich auf die Reise zu begeben

Alternativneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)

podľa zákona 391/2015 zz ARS subjektami sú organy a oprávné právnické osoby podľa

§3 Gesetz Nr. 391/2015, in dessen Rahmen die ARS-Behörde von einer Reihe von Ministern betroffen ist

hospodárstva SR www.mhsr.sk môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona

391/2015 zz

Spotrebiteľ môže sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternative riešenia sporov

RSO, jetzt online verfügbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index-cfm

Eine alternative Möglichkeit, Sport zu treiben, ist ein Spotrebite – eine Person, die Sie nicht mehr brauchen

a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

zamestnania alebo povolania. Alternativ können Sie den Sport mit der Zeit, in der Sie Sport treiben, verbessern

spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so

spotrebiteľskou zmluvou. Die Alternative besteht darin, den Sport zu bereichern, bevor er genutzt wird

diaľku. Alternativ können Sie auch einen Sportwettenanbieter nutzen, der Ihnen keine Sportwetten zur Verfügung stellt

20 EUR. Es ist möglich, dass ARS eine Spotrebite-Aktion erhält, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben

Alternativ können Sie maximal 5 EUR pro Tag pro Stunde einlösen.

Ochrana osobných údajov

Webová stránka https://www.patroon.store/je prevádzkované konateľom Samuelom Dávidom

, IČO:53811437, so sídlom Výčapy Opatovce 857/Juh, 95144 Výčapy Opatovce,(ďalej len

„prevádzkovateľ“). V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov

(Zákon č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov),

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments am 27. April 2016 in Rady (EU) 2016/679 wurde am 27. April 2016 verabschiedet

Fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení

smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („DSGVO“), je

Samuel Dávid správcom Vašich osobných údajov. Die Zeit, in der Sie sich befinden, ist zehn, kto

určuje účel a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a

Ako sú osobné údaje spracovávané.

Naše kontaktné údaje:

E-Mail: samuel@patroon.sk

Adresse: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Naše prevádzkarne: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Druh spracovaných osobných údajov

Zu den folgenden Kategorien gehören:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné

údaje, história objednávok – údaje o jednotlivých objednávok;

Kontaktieren Sie uns, kontaktieren Sie uns per E-Mail, senden Sie uns eine E-Mail-Adresse, schreiben Sie eine E-Mail-Adresse,

Telefónne číslo, členstvo v našom vernostnom programe;

Finanzielle Dienstleistungen, die Sie benötigen, um Informationen über Ihre Bankkarte oder Ihr Bankkonto zu erhalten;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie

objednávok (napr. Číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, Menü, prípadnú zľavu,

spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás

dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch,

Sie haben keine Ahnung, was Sie tun müssen, und Sie werden mit Ihrem Ziel verbunden sein.

Wenn Sie eine Technik benötigen, die Sie benötigen, um Ihre Daten zu löschen, können Sie die Daten ändern

Wenn Sie eine Website besuchen, die IP-Adresse, den Benutzer, den Benutzer, den Benutzer oder die Benutzerin kontaktieren

Heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o

používanom operačnom systéme;

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, informieren Sie sich bitte über Ihr Anliegen,

Objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú

ste nám poskytli.

Získanie osobných údajov

Das erste Mal, dass Vás sich auf den Weg gemacht hat, muss sein, dass es sich um ein neues Zuhause handelt

webových stránkach (napr. Ak vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už

Elektronisch, Post, Telefonisch oder anderswo. Das ist alles, was Sie brauchen

- si vytvoríte účet alebo nakúpite našich webových stránkach;

- sa stanete členom nášho vernostného programu;

- Ich habe Kontakt aufgenommen, aber mein Freund hat noch nie ein Problem mit dem Telefon gefunden

E-Mail).

Newsletter nezasielame.

Niektoré údaje o Vás získavame Automaticky. Dies ist die Technik, die Sie benötigen

zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky („údaje o využívaní

„Našich webových stránok“), ein Jahr später, keď nedokončíte jednu z činností na našich

webových stránkach (apr. keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku).

Nachdem Sie die Kekse gelöscht haben, melden Sie sich auf dem Server an

Technologie.

Das bedeutet, dass Sie sich nicht in der Lage befinden, ein neues Zuhause zu finden. Jedná sa

predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google),

Nehmen Sie Kontakt mit einer Finanzierin auf, bevor Sie die bisherige Geschichte Ihres Unternehmens mitteilen

doručovacích služieb.

Spracovanie osobných údajov

Die Zeit, in der Sie sich auf den Weg machen müssen, ist der Grund dafür, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie tun müssen

nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Bevor Sie Musik hören, können Sie sich darauf verlassen

správca osobných údajov právny základ. V https://www.patroon.store/ spracovávame osobné

údaje, keď:

- nám k tomu udelíte súhlas;

- je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a

odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej

Podpory);

- máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;

- nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Zriadenie účtu pre nového zákazníka:

Kategorie spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávok,

spracovanie platby a prevencia podvodného konania):

Kategorie spracovaných údajov – identifiziert, kontaktiert, abgeschlossen, technisch

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate,

Informieren Sie sich über die aktuelle Situation und informieren Sie sich darüber

spracovaní osobných údajov):

Kategorie der persönlichen Daten – identifiziert, kontaktiert, kontaktiert oder bevorzugt

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Doba spracovania a uchovania osobných údajov

Ich habe mir die Zeit genommen, die Zeit zu verbringen, aber ich habe sie nie wieder gesehen, oder?

sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto

Doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po

Dobu, dokedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré

Bevor Sie den gewünschten Titel auswählen, müssen Sie einen bestimmten Betrag eingeben

námietku. Ich möchte Ihnen helfen, Ihre Marketingaktivitäten zu verbessern

Üčely (die Zeit, in der das Profil angezeigt wird) Prestaneme Vaše osobné údaje s týmto cieľom spracovávať

bez ďalšieho.

Okruh osôb ktorým sú údaje sprístupné

Was ist der Grund dafür, dass Sie die folgenden Schritte unternommen haben:

s našimi dodávateľmi (pri výrobe kožených a drevenných výrobkov, predovšetkým

Prepravnými spoločnosťami, s dodávateľmi IT, , a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám

poskytujú svoje služby;

Es ist nicht möglich, die benötigte Menge an Geld auszugeben

údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná

Sa o našu zákonnú povinnosť.

Spôsob spracovania und uchovania osobných údajov

Das Gerät muss manuell und automatisch in elektronischer Form betrieben werden

Informationssystem, in elektronischer Form oder in Papierform. Vaše osobné údaje sú

spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme primerané

Bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše osobné

údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným

alebo nezákonným prístupom. Also spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracúvajú

Wenn Sie keine Zeit haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen, und Sie werden sicher sein, dass Sie nichts falsch machen

Vašich osobných údajov. Wenn Sie sich für die Spracovatelia interessieren, können Sie sich auf die Spracovanie verlassen

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Aufenthaltsort nicht verlassen können.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Weitere Informationen finden Sie unter:

Právo na prístup. Bevor Sie Tom kennengelernt haben, haben Sie Vás bereits kennengelernt

Spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame,

Ich habe noch nie etwas Neues gemacht, aber ich habe keine Zeit gehabt, es zu aktualisieren.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie

Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist

osobných údajov ich habe keine Möglichkeit, etwas zu tun, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun muss.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď

spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte

právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti

vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje

spravidla nebudeme ďalej aktivne spracovávať). Im Namen Ihres Systems ist dies der Fall

Es ist nicht möglich, eine medizinische Behandlung durchzuführen. Ich habe die Möglichkeit, meinen Aufenthalt in meinem Leben zu verbringen

v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám

poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vasej žiadosti. Berte

Versuchen Sie also, alles zu tun, bevor Sie es aufladen, und lassen Sie es sich gut anfühlen

údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie

automatisiert.

Bevor Sie Ihre Organisation verlassen können. Wenn Sie wissen, dass es Ihnen gut geht

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeit zu verbringen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen

sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu

In der Europäischen Union wurde die Armut in der Region Ochrany erhöht

osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných

údajov. Es ist wichtig, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen, ob es sich um eine gute Idee handelt

údajov oprávnený záujem správcu alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym

Základom spracovania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

verejnej moci).

Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie sich auf den Weg machen

Marketing (auf der Grundlage eines vorläufigen Titels) wird ein Profil in der Umgebung erstellt

Es ist wichtig, dass Vás eine einzigartige und nützliche Erfahrung macht.

Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a

Um dies zu tun, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie sich auf die Reise begeben

záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely

priameho marketingu, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať bez

ďalšieho.

Sobald Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Zeit zu nehmen, schlafen Sie in Zukunft

Geben Sie eine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse ein. Vezmite prosím do úvahy, že ak

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigene Identität haben. Preto Vás v niektorých prípadoch

Es ist möglich, dass Sie Ihren Aufenthalt dort verbringen.

V prípade uplatnénia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu

Bitte informieren Sie Ihren Arbeitgeber rechtzeitig.

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Kosten, die Sie in Ihrem Haus haben

aktualizovať. Sie können die Daten nicht ändern, indem Sie sie auf den aktuellen Stand bringen

Das Datum, an dem das Datum angezeigt wird, ist von der aktuellen Situation zu unterscheiden. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré

von mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným

spôsobom (napr. e-mailom). Beachten Sie bitte, dass Sie über die aktuelle Situation informiert sind

Die meisten Pravideln, die sich über Tom informieren mussten, waren sehr zufrieden

môžete chrániť svoje súkromie.

Aktualisiert: 28. 1. 2021.

Ochrana osobných údajov

Webová stránka https://www.patroon.store/ je prevádzkované firmou PATROON sro, IČO:

53811437, so sídlom Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce, (ďalej len

„prevádzkovateľ“). V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov

(Zákon č. 18/2018 Zz o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov),

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments am 27. April 2016 in Rady (EU) 2016/679 wurde am 27. April 2016 verabschiedet

Fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení

smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („DSGVO“), je

Samuel Dávid správcom Vašich osobných údajov. Die Zeit, in der Sie sich befinden, ist zehn, kto

určuje účel a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a

Ako sú osobné údaje spracovávané.

Naše kontaktné údaje:

E-Mail: samuel@patroon.store

Adresse: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Naše prevádzkarne: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Druh spracovaných osobných údajov

Zu den folgenden Kategorien gehören:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné

údaje, história objednávok – údaje o jednotlivých objednávok;

Kontaktieren Sie uns, kontaktieren Sie uns per E-Mail, senden Sie uns eine E-Mail-Adresse, schreiben Sie eine E-Mail-Adresse,

Telefónne číslo, členstvo v našom vernostnom programe;

Finanzielle Dienstleistungen, die Sie benötigen, um Informationen über Ihre Bankkarte oder Ihr Bankkonto zu erhalten;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie

objednávok (napr. Číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, Menü, prípadnú zľavu,

spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás

dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch,

Sie haben keine Ahnung, was Sie tun müssen, und Sie werden mit Ihrem Ziel verbunden sein.

Wenn Sie eine Technik benötigen, die Sie benötigen, um Ihre Daten zu löschen, können Sie die Daten ändern

Wenn Sie eine Website besuchen, die IP-Adresse, den Benutzer, den Benutzer, den Benutzer oder die Benutzerin kontaktieren

Heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o

používanom operačnom systéme;

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, informieren Sie sich bitte über Ihr Anliegen,

Objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú

ste nám poskytli.

Získanie osobných údajov

Das erste Mal, dass Vás sich auf den Weg gemacht hat, muss sein, dass es sich um ein neues Zuhause handelt

webových stránkach (napr. Ak vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už

Elektronisch, Post, Telefonisch oder anderswo. Das ist alles, was Sie brauchen

- si vytvoríte účet alebo nakúpite našich webových stránkach;

- sa stanete členom nášho vernostného programu;

- Ich habe Kontakt aufgenommen, aber mein Freund hat noch nie ein Problem mit dem Telefon gefunden

E-Mail).

Newsletter nezasielame.

Niektoré údaje o Vás získavame Automaticky. Dies ist die Technik, die Sie benötigen

zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky („údaje o využívaní

„Našich webových stránok“), ein Jahr später, keď nedokončíte jednu z činností na našich

webových stránkach (apr. keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku).

Nachdem Sie die Kekse gelöscht haben, melden Sie sich auf dem Server an

Technologie.

Das bedeutet, dass Sie sich nicht in der Lage befinden, ein neues Zuhause zu finden. Jedná sa

predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google),

Nehmen Sie Kontakt mit einer Finanzierin auf, bevor Sie die bisherige Geschichte Ihres Unternehmens mitteilen

doručovacích služieb.

Spracovanie osobných údajov

Die Zeit, in der Sie sich auf den Weg machen müssen, ist der Grund dafür, dass Sie nicht mehr wissen, was Sie tun müssen

nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Bevor Sie Musik hören, können Sie sich darauf verlassen

správca osobných údajov právny základ. V www.5005leather.com spracovávame osobné

údaje, keď:

- nám k tomu udelíte súhlas;

- je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a

odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej

Podpory);

- máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;

- nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Zriadenie účtu pre nového zákazníka:

Kategorie spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávok,

spracovanie platby a prevencia podvodného konania):

Kategorie spracovaných údajov – identifiziert, kontaktiert, abgeschlossen, technisch

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate,

Informieren Sie sich über die aktuelle Situation und informieren Sie sich darüber

spracovaní osobných údajov):

Kategorie der persönlichen Daten – identifiziert, kontaktiert, kontaktiert oder bevorzugt

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Doba spracovania a uchovania osobných údajov

Ich habe mir die Zeit genommen, die Zeit zu verbringen, aber ich habe sie nie wieder gesehen, oder?

sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto

Doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po

Dobu, dokedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré

Bevor Sie den gewünschten Titel auswählen, müssen Sie einen bestimmten Betrag eingeben

námietku. Ich möchte Ihnen helfen, Ihre Marketingaktivitäten zu verbessern

Üčely (die Zeit, in der das Profil angezeigt wird) Prestaneme Vaše osobné údaje s týmto cieľom spracovávať

bez ďalšieho.

Okruh osôb ktorým sú údaje sprístupné

Was ist der Grund dafür, dass Sie die folgenden Schritte unternommen haben:

s našimi dodávateľmi (pri výrobe kožených výrobkov, predovšetkým prepravnými

Spoločnosťami, s dodávateľmi IT, , a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje

služby;

Es ist nicht möglich, die benötigte Menge an Geld auszugeben

údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná

Sa o našu zákonnú povinnosť.

Spôsob spracovania und uchovania osobných údajov

Das Gerät muss manuell und automatisch in elektronischer Form betrieben werden

Informationssystem, in elektronischer Form oder in Papierform. Vaše osobné údaje sú

spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme primerané

Bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše osobné

údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným

alebo nezákonným prístupom. Also spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracúvajú

Wenn Sie keine Zeit haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, die Sie benötigen, und Sie werden sicher sein, dass Sie nichts falsch machen

Vašich osobných údajov. Wenn Sie sich für die Spracovatelia interessieren, können Sie sich auf die Spracovanie verlassen

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Aufenthaltsort nicht verlassen können.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Weitere Informationen finden Sie unter:

Právo na prístup. Bevor Sie Tom kennengelernt haben, haben Sie Vás bereits kennengelernt

Spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame,

Ich habe noch nie etwas Neues gemacht, aber ich habe keine Zeit gehabt, es zu aktualisieren.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie

Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist

osobných údajov ich habe keine Möglichkeit, etwas zu tun, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun muss.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď

spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte

právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti

vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje

spravidla nebudeme ďalej aktivne spracovávať). Im Namen Ihres Systems ist dies der Fall

Es ist nicht möglich, eine medizinische Behandlung durchzuführen. Ich habe die Möglichkeit, meinen Aufenthalt in meinem Leben zu genießen

v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám

poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vasej žiadosti. Berte

Versuchen Sie also, alles zu tun, bevor Sie es aufladen, und lassen Sie es sich gut anfühlen

údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie

automatisiert.

Bevor Sie Ihre Organisation verlassen können. Wenn Sie wissen, dass es Ihnen gut geht

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zeit zu verbringen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen

sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu

In der Europäischen Union wurde die Armut in der Region Ochrany erhöht

osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných

údajov. Es ist wichtig, dass Sie sich keine Gedanken darüber machen, ob es sich um eine gute Idee handelt

údajov oprávnený záujem správcu alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym

Základom spracovania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

verejnej moci).

Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie sich auf den Weg machen

Marketing (auf der Grundlage eines vorläufigen Titels) wird ein Profil in der Umgebung erstellt

Es ist wichtig, dass Vás eine einzigartige und nützliche Erfahrung macht.

Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a

Um dies zu tun, müssen Sie sich die Zeit nehmen, bevor Sie sich auf die Reise begeben

záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely

priameho marketingu, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať bez

ďalšieho.

Sobald Sie sich die Zeit genommen haben, sich die Zeit zu nehmen, schlafen Sie in Zukunft

Geben Sie eine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse ein. Vezmite prosím do úvahy, že ak

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigene Identität haben. Preto Vás v niektorých prípadoch

Es ist möglich, dass Sie Ihren Aufenthalt dort verbringen.

V prípade uplatnénia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu

Bitte informieren Sie Ihren Arbeitgeber rechtzeitig.

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Kosten, die Sie in Ihrem Haus haben

aktualizovať. Sie können die Daten nicht ändern, indem Sie sie auf den aktuellen Stand bringen

Das Datum, an dem das Datum angezeigt wird, ist von der aktuellen Situation zu unterscheiden. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré

von mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným

spôsobom (napr. e-mailom). Beachten Sie bitte, dass Sie über die aktuelle Situation informiert sind

Die meisten Pravideln, die sich über Tom informieren mussten, waren sehr zufrieden

môžete chrániť svoje súkromie.